Реалізую запити під індивидуальні цілі. Мої клієнти різні та унікальні: від домогосподарок до відомих блогерів, від fashion-бізнесу, до компаній, які зацікавлені у вдосконаленні власного стилю і стилю своїх співробитників. Від фото-студій до відео-майданчиків. Від класичних стутасних гардеробів до яскравих та бюджетних шопінгів творчих людей. Від бутіків важкого люксу до барахолок.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ ТА FASHION-СТИЛІСТ ХУДОЖНИК-ІЛЮСТРАТОР
Досвід в професії з 2013
Публікувалась в гянці. Асистувала на UFW. Ілюструвала книгу
З 2013 стиліст та автор блога quiet-style про моду й стиль у Instagram @quiet_lena та Facebook

Коментую стиль перших осіб в політиці та шоубізнесі України для видання @strana.ua та для TV канала @live.media.tv

Публікувалась в гянці @lofficielaustria@elle_ukraine @thevillageua
Асистувала в команді @fashionoffice на UFW 2020/2021 та 2021/2022 для брендів одягу @darja_donezz @lallier_brand@vorozhbytzemskova_designers @malvaflorea


Зйомоки та кампейни для брендів @jamemme @nuga_studio_ @instech_kiev @korolyok_studio @yo.na.ta.yo
Творчі проекти за участю брендів @guzema_jewelry @marsalaofficial @o2jewellery @kachorovska_atelier @hvoya.store @rybalko.official

2020 р. стилізувала та працювала над костюмами у відео кліпі виконавця @officialkollinz

Консультую зі стилю matchmaking boutique Натали Коваль Possible
Консультую блоггера strana.ua Олесю Медведеву.

Малюю digital art у різних стилях та в fashion illustration для @jamemme @tinder_dnevnik @_tea.and.travel_ @flirt_and_tan @mylady.jewelry

2021 р. проілюструвала книгу про стиль Майі Тульчинскої @madame_cloche "Балачки навколо шафи"

2022 р. Провела цикл лекцій на тему "Дизайн та технології" для навчального проекту @sapiens_study_live
Послуга Персонального Стиліста
Cтворення функционального гардеробу, макро-трендових образів, враховуючи та керучись вашим способом життя та особистими звичками:
Карта стилю
5500 uah
 • индивідуальная палітра
 • основні фасони, що вам пасують
 • найбільш вдалі фактури та принти для вашої зовнішності
 • рекомендації зачісок, макіяжу, оправ, аксесуарів
 • пропозиція по стилю, сезоні капсулы
Разбір гардеробу on-/off-line
6600 uah /15000 uah
 • сортування речей за фасонами та стилем
 • створення капсул на основі речей з наявного гардеробу
 • пошук "білих плям"
 • пропозиція по модернізації стилю
 • план та бюджетування шопінгу
Шопінг on-/off-line
1600 uah/година
 • прешопінг
 • пошук пропозицій в концепції стилю, брендів в рамках бюджету, зручною логістикою
 • супровід
Стиліст на майданчику

Lookbook & campaign 6000 uah

Від ідеї та mood-board до повного циклу зйомки: пошук команди, транспортування одягу, супровід.
Модельні тести 4000 uah
Пошук та доставка на майданчик образів, супровід.
Образи на фотосессію 1500 uah
Від ідеї до пошуку та доставки образів на майданчик, супровід.
Портфоліо fashion-стилізацій
Експертна оцінка образів для Live Media TV
Ілюстрації від 400 uah
Книга
"Балачки навколо шафи" Майі Тульчинскої 200+ робіт
Листівки
для бренда одягу @jamemme
Банери
для імпортера чаю @_tea.and.travel_

Портрети від 1500 uah

Fashion іллюстрації
Fashion week: покази та бэкстейдж

Договір публічної оферти

Ця пропозиція (оферта) адресована невизначеному колу осіб та має силу договору. Причому, договір є публічним, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх споживачів. Крім цього, договір є договором приєднання, а відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України умови договору є стандартними та споживач може лише приєднатися до договору в цілому та не може запропонувати свої умови договору. Якщо Ви згодні з нижчевикладеними умовами, Вам необхідно лише здійснити оплату послуг шляхом, вказаним нижче. У цьому випадку договір буде вважатися укладеним на зазначених умовах.
ФОП Тиха Олена Володимирівна реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3099813526, що діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є платником єдиного податку 2 група, іменована надалі (далі – Виконавець) пропонує будь-якій фізичній особі укласти договір про надання послуг стиліста (далі – Договір) на нижчевикладених умовах:
1. ТЕРМІНИ

1.1. Публічний договір – цей правочин про надання та отримання послуг, який встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником (далі – Договір).
1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті.
1.3. Акцепт – надання Замовником повної та безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом оплати замовлених Послуг, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.
1.4. Замовник – фізична особа, яка уклала з Виконавцем Договір.
1.5. Послуга – діяльність Виконавця, що здійснюється за замовленням Замовника. Конкретний перелік послуг визначається на Сайті Виконавця.
1.6. Сайт – вебсайт Виконавця в мережі Інтернет, що розміщений за адресою:
quiet-style.com
.

2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є внесення Замовником плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.
2.2. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оплати замовлених Послуг.
2.3. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Виконавець зобов'язується надати Послугу, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити Виконавцеві замовлену Послугу в розмірі, визначеному на сайті Виконавця.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов’язаний:
4.1.1. Забезпечити надання Послуги, відповідно до предмета Договору.
4.1.2. Повідомляти Замовникові, за його вимогою, усі відомості про хід виконання цього Договору.
4.1.3. Не допускати розголошення конфіденційної особистої інформації та персональних даних Замовника, що стали відомі Виконавцю, при виконанні обов'язків за цим Договором, крім випадків, передбачених законом.
4.1.4. Надати Замовнику Послуги у порядку та строки, передбачені цим Договором.
4.2. Виконавець має право:
4.2.1. Обробляти персональні дані Замовника, під час укладання та виконання цього Договору, а також вносити їх до власної бази персональних даних в порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» на підставі згоди, наданої Замовником.
4.2.2. Вносити зміни до цього Договору та/або Тарифів, шляхом публікації їх нової редакції та/або змін до них на Сайті.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
5.1. Замовник зобов’язаний:
5.1.1. Надати Виконавцю всю необхідну інформацію для надання Послуги
5.1.2. Внести плату за Послуги Виконавця на умовах 100% передоплати в розмірах, визначених на Сайті Виконавця.
5.1.3. Прийняти та оплатити надані відповідно до цього Договору Послуги
5.2. Замовник має право:
5.2.1. Отримати Послуги Виконавця у порядку та строки, передбачені цим Договором.
6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
6.1. Надання замовлених Замовником Послуг здійснюється за попередньою оплатою.
6.2. Замовник сплачує 100% вартості Послуг, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця грошових коштів у національній валюті України.
6.3. Моментом оплати вважається час надходження коштів на рахунок Виконавця.
6.4. Оплата Послуг здійснюється Замовником в національній валюті України на умовах передоплати, шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Замовник несе відповідальність за виникнення затримок у наданні інформації Виконавцеві необхідної для надання Послуги. Затримки надання інформації можуть призвести до порушення строків надання Послуг. У такому разі Виконавець звільняється від відповідальності за можливі наслідки.
7.2. Виконавець відповідає за якість та своєчасність наданих Замовнику послуг згідно Договору у межах отриманої оплати за послуги.
7.3. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за ненадання або часткове ненадання Послуг згідно з Договором та Заяви-приєднання до Договору, якщо воно виникло внаслідок несплати Замовником за надання Виконавцем Послуг.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ

8.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством.
8.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця.
8.3. Сторони мають право розірвати договір в односторонньому порядку у разі невиконання чи неналежного виконання своїх зобов'язань іншою Стороною (плата за послуги, надання інформації, виконання послуг). Про намір розірвати Договір у цьому випадку Сторони повідомляють за 5 (п'ять) календарних днів.
8.4. Сторони мають право розірвати договір в односторонньому порядку без зазначення причини. Про намір розірвати Договір у цьому випадку Сторони повідомляють за 7 (сім)календарних днів.
8.5. Якщо ініціатива розірвання Договору за п. 7.4. належить Виконавцю, то Замовнику повертається вартість сплачених послуг пропорційно часу за який надавалися послуги. Якщо ініціатива розірвання Договору за п. 7.4. належить Замовнику, то вартість передплати не повертається.
8.6. Дата повідомлення про розірвання Договору є датою припинення надання послуг за Договором.
9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Укладаючи цей Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору та інших умов надання Послуг, оприлюднених на Сайті.
9.2. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Замовників. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Замовника з усіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Замовник розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі.
9.3. Замовник підтверджує обізнаність норм Закону України «Про захист персональних даних» і надає свою згоду на обробку та зберігання персональних даних для цілей, пов’язаних з наданням Послуг. Виконавець бере на себе зобов’язання щодо забезпечення захисту персональних даних Замовника та надання їх персональних даних виключно у порядку та на умовах передбачених Законом України «Про захист персональних даних».
Контакти:
+38 066 706 07 07
quietpersonalstyle@gmail.com

(с) Всі права захищені. Авторське право належить Олені Тихій/ Lena Quiet. Тексти, зображення та їх композиційне розміщення є обєктами авторського права та інших прав інтелектуальної власності. Заборонено повне або часткове копіювання, відтворення або інша переробка матеріалів, в тому числі розповсюдження та доведення матеріалів до загального відома іншим способом без попереднього письмового дозволу Олени Тихої.

Матеріали та інформація є конфідейційними і мають бути використані виключно в приватних цілях.

Отриманням даних матеріалів, Ви підтверджуєте власне зобовязання не порушувати авторські права, які належать Олені Тихій, та не використовувать конфиденціальну інформацію в комерційних цілях.

Правила та умови:
Після успішної оплати в чаті за вказаним номером телефону, визначаються цілі, відправляються фото-матеріали ти заповнена анкета, після чого визначаються строки реалізації послуг. Послуга надається у вигляді PDF-презентації та відео-консультації.
Поверенненя послуг:
Процедури повернення послуги не пердбачено.
Made on
Tilda